A faktoring típusai

Visszterhes Faktoring

Magyarországon legelterjedtebb konstrukció, az úgynevezett visszterhes faktoring. Ilyenkor a faktor készpénzért megvásárolja/megelőlegezi ügyfele számláit, de a vevő adósságának meghitelezéséből eredő kockázat az ügyfélé marad. Amennyiben a vevő nem fizet, a faktor jogosult a számlát visszavásároltatni az ügyfelével. A visszterhes faktoring különösen az olyan kis- és középvállalati ügyfelek számára vonzó, amelyek likviditási gondokkal küzdenek, nem tudnak bankkölcsönhöz jutni, de az átlagosnál jobb minőségű vevőik vannak. Vissztehermentes Faktoring A vissztehermentes faktoring esetén, ha a vevő csőd vagy fizetésképtelenség esetén nem tud fizetni, a faktornak nincs jogalapja visszakövetelni a megvásárolt/megelőlegezett számla ellenértéket az ügyfelétől, azaz a kockázatokat teljes mértékben a faktor viseli.

Biztosított Faktoring

Biztosított faktoring esetén a faktor, a vevő és a szállító mellé az ügyletbe beléphet egy hitelbiztosító társaság is. Ha a vevő csőd vagy fizetésképtelenség esetén nem tud fizetni, a biztosító általában 80-85 %-ban kártalanítást nyújt, azaz a megfizetett biztosítási díj fejében nem kell aggódni a vevők esetlegesen meggyengült pénzügyi helyzete miatt. Ez a forma olyan kis- és középvállalatok számára érdekes, amelyek tudatosan igyekeznek megóvni saját tőkéjüket és elkerülni a felesleges kockázatokat.

Exportfaktoring-Kétfaktoros Faktoring

A faktor ügylet történhet azonos országon belül, ez a belföldi faktoring, de kapcsolódhat a kivitelhez is. Ebben az esetben exportfaktoringról van szó. Az exportfaktoring úgy működik, hogy az exportőr keretmegállapodást köt egy belföldi faktorral a kivitel faktorálására. Az exportfaktor kapcsolatba lép a célországbeli szerződéses partnerével, az úgynevezett importfaktorral és a megvásárolt vevőkövetelést tovább engedményezi külföldi partnerére. A belföldi ügyfél csak az exportfaktorral áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, az importfaktor pedig az exportfaktornak teljesíti kötelezettségeit. A konstrukció lényeges eleme a kockázatmegosztás a két faktorház között.

Csendes faktoring

A különböző, egyéb típusú konstrukcióból érdemes még megemlíteni a csendes faktoringot, aminek az a lényege, hogy a vevő nem tud arról, hogy a szállító eladta a faktornak a számlakövetelést, a fizetést az eladónak teljesíti, aki az összeg egy részét továbbítja a faktornak.

Agency Faktorálás

A klasszikus faktoring során a beszedést a faktor látja el. Az agency factoring esetében valójában a szállító a faktor ügynökeként jár el, amikor saját maga szedi be a faktor követeléseit. Emellett nyilvántartást is ő végez, míg a faktor a nemfizetés kockázatát vállalja át.

Faktorálás finanszírozási funkcióval vagy finanszírozás nélkül

Amennyiben az ügyfélnek nincs szüksége a tevékenysége végzéséhez a faktor által nyújtott finanszírozásra, megállapodhatnak finanszírozási funkció nélküli faktorálásban is. Ebben az esetben az ügylet előnyeit a faktor által végzett nyilvántartás, beszedés, és ha a felek abban állapodtak meg, a vevő nem fizetése esetén a biztosítás képezi.

Esedékességi faktoring

Amennyiben az ügyfélnek nincs szüksége finanszírozásra a faktor átvállalhatja tőle a teljes követeléskezelés a beszedés és a rossz követeléssel szembeni védelmi funkciót. Ezt a szolgáltatást hívják esedékességi faktoringnak, amit finanszírozás nélkül nyújtanak.

A követelés vételárát a faktor kétféleképpen fizetheti ki:

  1. Az átlagos esedékességi idő ismeretében meghatározott napra, amely a számla kelte vagy faktorálásra való benyújtása időpontja óta eltelik, vagy
  2. a konkrét vevői fizetések beérkezésekor, illetve a vevő fizetésképtelensége után.

Az első módszer előnye az ügyfél számára, hogy előre kiszámíthatja cashflow-ját, amint az értékesítés rendben megtörtént. A másodiké pedig az, hogy rugalmasan változtathatja a fizetési feltételeket, és a faktor alkalmazkodik hozzá.

Keretszerződéses vagy eseti faktorálás

Keretszerződés kötésekor hosszú távú kapcsolatról beszélhetünk a szállító és vevő között, amikor meghatározott kereteket állítanak fel (vevő- és szállítói limit), míg eseti faktoráláskor egy-egy számla engedményezése történik. Az eseti faktorálás során általában egy-egy nagy összegű számlakövetelés megvásárlásáról van szó, míg a keretszerződéses formánál a faktorcég folyamatosan vásárolja meg a számlákat.

Invoice Discounting

Az Invoice Discounting olyan ügyfeleknek kínál megoldást, amelyeknek pénzre van szükségük szállítói hiteligényük finanszírozására, de adminisztrációs szolgáltatást és fizetésvédelmet nem kérnek. Tehát továbbra is az ügyfél kezeli a vevőköveteléseit és intézi a beszedést a faktor részére, akire a számlák tulajdonjogát engedményezte, valamint gondoskodik a tartozásokból befolyt pénz átutalásáról a faktor bankszámlájára.