Szakmai együttműködések

A Magyar Faktoring Szövetség a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületével, a Magyar Bankszövetséggel és a Lízingszövetséggel tart fenn szorosabb kapcsolatot. Ezekkel a szervezetekkel együttműködési megállapodása van. Ennek keretében, szükség esetén, a pénzügyi szervezetek működését érintő jogszabályi, adózási, számviteli témákban egyeztetett módon fejtjük ki álláspontunkat az illetékes hatóságok felé, illetve közösen tudunk a pénzügyi kultúra emelése érdekében kampányokat szervezni.

A Szövetség együttműködik a Joint Venture Szövetséggel is, ami kölcsönös előnyöket nyújt mindkét szervezet számára. A Joint Venture Szövetség, méreténél, összetételénél fogva, könnyebbé teszi számunkra az államigazgatással, illetve a gazdasági élet széles körével történő kapcsolattartást és a naprakész tájékozottság megvalósítását. A Magyar Faktoring Szövetség pedig prezentálni tudja a gazdasági élet és az államigazgatás felé a faktoring szakma előnyeit, eredményeit, fejlődését és szövetségeseket tud találni a problémák leküzdéséhez.