A szövetségről

A Magyar Faktoring Szövetség 2003 közepén alakult. Tagvállalatai bankok és szakosított pénzintézetek egyaránt.

A kereskedelmi faktoring pénzügyi termékek története Magyarországon a piacgazdasági rendszer létrejötte és a politikai rendszerváltás első éveire vezethető vissza. Az első, kifejezetten halasztott fizetésű számlák megvásárlásával és finanszírozással foglalkozó pénzügyi vállalkozások szinte azonnal, az 1990-es évek első éveiben megjelentek. A többnyire hazai magánbefektetők mellett igen korán megjelentek a külföldi szakmai befektetők is, akik a frissen alakult kereskedelmi bankokkal együttműködve hozták létre a faktoringra szakosodott pénzügyi vállalkozásaikat. Tíz év piaci fejlődés után 2003-ban jött el az a pillanat, amikor a szakma 12 akkor legnagyobb faktoring szolgáltatója megalapította a Magyar Faktoring Szövetséget.

A Magyar Faktoring Szövetség a magyarországi székhelyű faktoring szolgáltatók szakmai szövetsége, amely legfőbb céljául tűzte ki valamennyi a faktoring szolgáltatást végző pénzintézet és pénzügyi vállalkozások aktív és átfogó képviseletét.

Ennek keretében a Magyar Faktoring Szövetség

  • szakmai platformot kíván nyújtani a tagvállalatok számára faktoring finanszírozási terület fejlesztésére vonatkozó célok és javaslatok kialakítására, ezen belül előadások, konzultatív fórumok, tapasztalatcserét szolgáló hazai és külföldi utazások, oktatási programok szervezése a faktorcégek dolgozóinak, illetve a jövő szakemberei részére;
  • kezdeményező szerepet vállal az ágazat képviseletében, a kereskedelmi faktoring tevékenység működési környezetének kialakításában és fejlesztésében, érdekképviseleti szervezetként együttműködik a jogi, pénzügyi, gazdaságpolitikai szabályozásért felelős hatóságokkal, intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel és más piaci szereplőkkel;
  • támogatni kívánja a kereskedelmi faktoring ismertségének a növelését, a faktoring termékkör előnyeinek a bemutatását, a faktoring pénzügyi szolgáltatással szembeni bizalom erősítését, ezzel is támogatva a tagvállalatok és az egész szakma fejlődését;
  • partneri segítséget nyújt a faktoring iránt érdeklődő magánszemélyeknek, vállalatoknak, intézményeknek és egyéb szervezeteknek, akik kutatási, tájékoztatási, oktatási vagy egyéb célból a kereskedelmi faktoring iránt érdeklődnek;
  • kapcsolatot épít a társszövetségekkel (Bankszövetség, Lízingszövetség, stb.), a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarával, valamint egyéb szakmai szövetségekkel.