GYIK

MI A FAKTORING?

Lényegében forgóeszköz finanszírozás.
Halasztott futamidejű számlakövetelések megvásárlása, az eredetileg adott futamidő lejárata előtt. Forrást teremt a vállalat növekedéséhez tulajdoni részesedés eladása vagy kölcsönvállalás nélkül.

MILYEN ELŐNYÖKKEL, HASZONNAL JÁR A FAKTORING?

A faktorálással szerzett forrást a vállalkozás tevékenységébe azonnal vissza lehet forgatni és a termelés bővítését szolgáló beszerzésre, készletvásárlásra és termék, illetve szolgáltatás előállítására lehet fordítani.
A faktorhitel igénybevételével a vállalkozás ki tudja használni növekedési lehetőségeit. A faktoring szolgáltatás további előnye, hogy a faktorház a vállalkozó követeléseit nyilvántartja, kezeli, azokat könyvelésre kész állapotban tudja a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A hátralékos adósokat fizetésre ösztökéli.

MILYEN GYORSAN LEHET PÉNZHEZ JUTNI?

A faktoring szerződés megkötését követően, lényegében néhány munkanap után. A szerződéskötést viszont megelőzi egy rövid minősítési folyamat, amelynek során a szolgáltató megvizsgálja leendő ügyfele és a vevő pénzügyi helyzetét, döntően mérlegeik alapján.

MENNYIBE KERÜL A FAKTORÁLÁS?

A faktorálás költsége két részből áll, a kamatból és a faktorház jutalékából, azaz a faktordíjból. A kamat mértéke a mindenkori bankközi kamatlábhoz igazodik. A faktordíj és a kamat mértéke egyaránt függ a futamidő hosszúságától.

A FAKTORHÁZZAL TÖRTÉNT SZERZŐDÉSKÖTÉS AZT JELENTI-E, HOGY A VÁLLALKOZÓNAK EZT KÖVETŐEN MINDEN SZÁMLÁJÁT FAKTORÁLTATNIA KELL?

Nem, a szolgáltatást nyújtó faktorházak többnyire lehetővé teszik, hogy a vállalkozó maga döntse el, melyik vevőjénél igényli ezt a szolgáltatást. Amelyik vevőnél ezt igényli, az arra a vevőre kibocsátott számlákat azonban általában mind be kell nyújtania.

MINDEN BEKÜLDÖTT SZÁMLÁT MEGVÁSÁROL A FAKTOR?

Igen. Minimum számlaérték nincs, de a faktorházak minimum faktordíjat kiköthetnek. Ez azt jelenti, hogy nagyon kisösszegű számlákat nem érdemes faktoráltatni.

MILYEN BIZTOSÍTÉKOT KELL ADNI A KÖVETELÉSEN KÍVÜL?

A megvásárolt vevőszámlákban testesül meg a finanszírozás biztosítéka, azaz a vevő fizetési képessége, készsége. Általában ez jelenti a faktor biztonságát

MI A KÜLÖNBSÉG VISSZKERESETES ÉS VISSZKERESET NÉLKÜLI FAKTORING KÖZT?

Ez utóbbinál a faktorház részben vagy egészben átvállalja a vevő fizetőképességének kockázatát. Ezzel szemben a visszkeresetes faktoring esetében továbbra is a szállító viseli vevője fizetési mulasztásának rizikóját.

MENNYI A SZERZŐDÉSI IDŐ? FELMONDÁS ESETÉN FIZETEK-E FELMONDÁSI DÍJAT?

A faktorházak határozatlan idejű szolgáltatási szerződést kötnek. Felmondás esetén annak érvényessége egyszerűen a kintlévőségek kiegyenlítésével szűnik meg. A szolgáltatást díjfizetés nélkül szüneteltetheti is, ami erősen szezonális ágazatokban természetes igényként merülhet föl.

LEGALÁBB HÁNY ÉVES VÁLLALATI MŰKÖDÉS AZ ELŐFELTÉTELE A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK?

Nincs ilyen megkötés. Merőben új, korlátozottan hitelképes vállalat is alkalmas lehet rá, hiszen alapvetően a vevők fizetőképessége a mértékadó.