Mi a faktoring?

Lényegében forgóeszköz finanszírozás.
Halasztott futamidejű számlakövetelések megvásárlása, az eredetileg adott futamidő lejárata előtt. Forrást teremt a vállalat növekedéséhez tulajdoni részesedés eladása vagy kölcsönvállalás nélkül.

Milyen előnyökkel, haszonnal jár a faktoring?

A faktorálással szerzett forrást a vállalkozás tevékenységébe azonnal vissza lehet forgatni és a termelés bővítését szolgáló beszerzésre, készletvásárlásra és termék, illetve szolgáltatás előállítására lehet fordítani.
A faktorhitel igénybevételével a vállalkozás ki tudja használni növekedési lehetőségeit.
A faktoring szolgáltatás további előnye, hogy a faktorház a vállalkozó követeléseit nyilvántartja, kezeli, azokat könyvelésre kész állapotban tudja a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A hátralékos adósokat fizetésre ösztökéli.

Milyen gyorsan lehet pénzhez jutni?

A faktoring szerződés megkötését követően, lényegében néhány munkanap után. A szerződéskötést viszont megelőzi egy rövid minősítési folyamat, amelynek során a szolgáltató megvizsgálja leendő ügyfele és a vevő pénzügyi helyzetét, döntően mérlegeik alapján.

Mennyibe kerül a faktorálás?

A faktorálás költsége két részből áll, a kamatból és a faktorház jutalékából, azaz a faktordíjból. A kamat mértéke a mindenkori bankközi kamatlábhoz (BUBOR) igazodik. A faktordíj és a kamat mértéke egyaránt függ a futamidő hosszúságától.

A faktorházzal történt szerződéskötés azt jelenti-e, hogy a vállalkozónak ezt követően minden számláját faktoráltatnia kell?

Nem, a szolgáltatást nyújtó faktorházak többnyire lehetővé teszik, hogy a vállalkozó maga döntse el, melyik vevőjénél igényli ezt a szolgáltatást. Amelyik vevőnél ezt igényli, az arra a vevőre kibocsátott számlákat azonban általában mind be kell nyújtania.

Minden beküldött számlát megvásárol a faktor?

 Igen. Minimum számlaérték nincs, de a faktorházak minimum faktordíjat kiköthetnek. Ez azt jelenti, hogy nagyon kisösszegű számlákat nem érdemes faktoráltatni. 

Milyen biztosítékot kell adni a követelésen kívül?

A megvásárolt vevőszámlákban testesül meg a finanszírozás biztosítéka, azaz a vevő fizetési képessége, készsége. Általában ez jelenti a faktor biztonságát. 

Mi a különbség visszkeresetes és visszkereset nélküli
 faktoring közt?

 Ez utóbbinál a faktorház részben vagy egészben átvállalja a vevő fizetőképességének kockázatát. Ezzel szemben a visszkeresetes faktoring esetében továbbra is a szállító viseli vevője fizetési mulasztásának rizikóját.

Mennyi a szerződési idő? Felmondás esetén fizetek-e
 felmondási díjat?

A faktorházak határozatlan idejű szolgáltatási szerződést kötnek. Felmondás esetén annak érvényessége egyszerűen a kintlévőségek kiegyenlítésével szűnik meg. A szolgáltatást díjfizetés nélkül szüneteltetheti is, ami erősen szezonális ágazatokban természetes igényként merülhet föl.  

Mennyi a szerződéskötés díja?

Nincs külön szerződéskötési díj.

Legalább hány éves vállalati működés az előfeltétele a szolgáltatás igénybe vételének?

Nincs ilyen megkötés. Merőben új, korlátozottan hitelképes vállalat is alkalmas lehet rá, hiszen alapvetően a vevők fizetőképessége a mértékadó.

MagyarEnglish
Gyakori kérdések, válaszok